top of page

Share your events/Podijelite svoje događaje

Public·27 members

Municipality of Maglaj – Co-financing EE projects

With the aim to implement energy efficiency measures, reduction of energy consumption and emissions, as well as, the reduction of monthly costs for heating/cooling, the municipality of Maglaj continues its program to co-finance insulation projects for collective housing buildings and the replacement of asbestos befallen roofs.

https://www.maglaj.ba/ba/novosti.php?akcija=vise&id=4541

The primary goal of the public call is to provide financial support to citizens with their insulation projects of buildings and asbestos befallen roofs, which will inevitably contribute to the reduction of energy consumption, reduction of harmful emissions and the improvement of air quality.

Furthermore, implementing such activities will contribute to the overall aesthetics of the city, improve the lives of our citizens and by engaging local companies and experts, will contribute to business activities.

With the aim to rationally address energy efficiency and environmental protection, the municipality of Maglaj has recognized its necessity and potential and thus has undertaken several activities related to strategic planning, reduction of energy consumption, use of energy from renewable resources and others.

For this, the municipality of Maglaj has prepared and adopted the „ Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) for the municipality of Maglaj 2030“ and joined the Covenant of Mayors for Climate and Energy. In addition, a significant amount of activities for the reduction of energy consumption, through the reconstruction and modernization of public lighting, insulation of public buildings and collective housing and the use of renewable energy sources, has been implemented.

In November 2021, the municipality of Maglaj in cooperation with UNDP BiH, was the first municipality to create a „Study of Energy Efficiency in Buildings for the Municipality of Maglaj“, as the basis for further development and investments in low-carbon buildings.


Općina Maglaj – sufinansiranju EE projekata

U cilju provođenja mjera energijske efikasnosti, smanjenja potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za grijanje/hlađenje, Općina Maglaj nastavlja provođenje programa sufinansiranja projekata sanacije fasada stambenih zgrada te objavljuje Javni poziv za sufinansiranje projekata sanacije fasada stambenih zgrada-objekata kolektivnog stanovanja i zamjene azbestnih krovova.

https://www.maglaj.ba/ba/novosti.php?akcija=vise&id=4541

Primarni cilj Javnog poziva je pružanje pomoći građanima u sufinansiranju projekata sanacije fasada stambenih zgrada-objekata kolektivnog stanovanja i zamjene azbestnih krovova, a što će doprinijeti, smanjenju potrošnji energije, manjoj emisiji štetnih gasova kao i poboljšanju kvaliteta zraka.

Istovremeno, provođenje ovakvih zahvata doprinosi ljepšem izgledu grada, poboljšanju kvaliteta života, uz angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka odnosno potiče privrednu aktivnost.

U cilju racionalnog upravljanja energijom i zaštite okoliša, Općina Maglaj je prepoznala potrebu i potencijal te je u proteklom periodu poduzela niz aktivnosti vezanih za strateško planiranje, smanjenje potrošnje energije, korištenje energije iz obnovljivih izvora i dr.

U tom pravcu, Općina Maglaj je pripremila i usvojila „Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Općine Maglaj za period do 2030. godine“ te pristupila Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju. Takođe, realiziran je značajan broj aktivnosti na smanjenju potrošnje energije kroz rekonstrukciju i medernizaciju javne rasvjete (LED rasvjeta), utopljavanje javnih objekata i objekata kolektivnog stanovanja, korištenja obnovljivih izvora energije i dr.

U novembru 2021. godine, Općina Maglaj je kao prva općina u BiH, zajedno sa UNDP BiH pripremila „Studija energijske efikasnosti stambenih zgrada na području općine Maglaj“ kao ključnog temelja za iskorištenje potencijala i ulaganja u niskougljične stambene zgrade.


Iva Merheim-Eyre

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page